Elevtall for skoler i Sarpsborg kommune

De kommunale barne- og ungdomsskolene i Sarpsborg kommune har over 300 klasser og rundt 6500 elever.
Her finner du en relativt oppdatert oversikt over antall klasser og elever per trinn og skole.
Bruk filterknappene og sorteringen for å utforske:

Viser tall for klassetrinn 1 til 4

Alvimhaugen barneskole
4 klasser
75 elever
18,8 elever per klasse
Borgen barneskole
6 klasser
149 elever
24,8 elever per klasse
Grålum barneskole
12 klasser
258 elever
21,5 elever per klasse
Hafslund barneskole
9 klasser
194 elever
21,6 elever per klasse
Hafslundsøy barneskole
4 klasser
115 elever
28,8 elever per klasse
Hannestad barneskole
4 klasser
169 elever
42,2 elever per klasse
Hornnes barneskole
7 klasser
141 elever
20,1 elever per klasse
Jelsnes barneskole
4 klasser
25 elever
6,2 elever per klasse
Kurland barneskole
13 klasser
246 elever
18,9 elever per klasse
Lande barneskole
13 klasser
251 elever
19,3 elever per klasse
Navestad barneskole
4 klasser
51 elever
12,8 elever per klasse
Sandbakken barne- og ungdomsskole
8 klasser
195 elever
24,4 elever per klasse
Sandesundsveien barneskole
12 klasser
243 elever
20,2 elever per klasse
Tindlund barneskole
12 klasser
212 elever
17,7 elever per klasse
Ullerøy barneskole
4 klasser
43 elever
10,8 elever per klasse
Varteig barne- og ungdomsskole
7 klasser
116 elever
16,6 elever per klasse

Forklaring

Skolene har bakgrunnsfarge etter type skole, slik at det er enklere å skille barneskoler fra ungdomsskoler. Fargene er som følger:

Småtrinnskole
(1.-4. trinn)
Barneskole
(1.-7. trinn)
Barne- og ungdomsskole
(1.-10. trinn)
Ungdomsskole
(8.-10. trinn)