Elevtall for skoler i Sarpsborg kommune

De kommunale barne- og ungdomsskolene i Sarpsborg kommune har over 300 klasser og rundt 6500 elever.
Her finner du en relativt oppdatert oversikt over antall klasser og elever per trinn og skole.
Bruk filterknappene og sorteringen for å utforske:

Viser tall for klassetrinn 1 til 4

Alvimhaugen barneskole
4 klasser
80 elever
20,0 elever per klasse
Borgen barneskole
6 klasser
136 elever
22,7 elever per klasse
Grålum barneskole
12 klasser
273 elever
22,8 elever per klasse
Hafslund barneskole
8 klasser
195 elever
24,4 elever per klasse
Hafslundsøy barneskole
4 klasser
114 elever
28,5 elever per klasse
Hannestad barneskole
5 klasser
154 elever
30,8 elever per klasse
Hornnes barneskole
10 klasser
164 elever
16,4 elever per klasse
Jelsnes barneskole
4 klasser
29 elever
7,2 elever per klasse
Kurland barneskole
13 klasser
263 elever
20,2 elever per klasse
Lande barneskole
12 klasser
223 elever
18,6 elever per klasse
Navestad barneskole
4 klasser
51 elever
12,8 elever per klasse
Sandbakken barne- og ungdomsskole
11 klasser
196 elever
17,8 elever per klasse
Sandesundsveien barneskole
12 klasser
234 elever
19,5 elever per klasse
Tindlund barneskole
10 klasser
222 elever
22,2 elever per klasse
Ullerøy barneskole
2 klasser
21 elever
10,5 elever per klasse
Varteig barne- og ungdomsskole
7 klasser
123 elever
17,6 elever per klasse

Forklaring

Skolene har bakgrunnsfarge etter type skole, slik at det er enklere å skille barneskoler fra ungdomsskoler. Fargene er som følger:

Småtrinnskole
(1.-4. trinn)
Barneskole
(1.-7. trinn)
Barne- og ungdomsskole
(1.-10. trinn)
Ungdomsskole
(8.-10. trinn)