Elevtall for skoler i Sarpsborg kommune

De kommunale barne- og ungdomsskolene i Sarpsborg kommune har over 300 klasser og rundt 6500 elever.
Her finner du en relativt oppdatert oversikt over antall klasser og elever per trinn og skole.
Bruk filterknappene og sorteringen for å utforske:

Viser tall for klassetrinn 8

Grålum ungdomsskole
6 klasser
151 elever
25,2 elever per klasse
Hafslund ungdomsskole
5 klasser
135 elever
27,0 elever per klasse
Kruseløkka ungdomsskole
8 klasser
204 elever
25,5 elever per klasse
Sandbakken barne- og ungdomsskole
4 klasser
96 elever
24,0 elever per klasse
Tindlund ungdomsskole
6 klasser
127 elever
21,2 elever per klasse
Varteig barne- og ungdomsskole
4 klasser
96 elever
24,0 elever per klasse

Forklaring

Skolene har bakgrunnsfarge etter type skole, slik at det er enklere å skille barneskoler fra ungdomsskoler. Fargene er som følger:

Småtrinnskole
(1.-4. trinn)
Barneskole
(1.-7. trinn)
Barne- og ungdomsskole
(1.-10. trinn)
Ungdomsskole
(8.-10. trinn)