Elevtall for skoler i Sarpsborg kommune

De kommunale barne- og ungdomsskolene i Sarpsborg kommune har over 300 klasser og rundt 6500 elever.
Her finner du en relativt oppdatert oversikt over antall klasser og elever per trinn og skole.
Bruk filterknappene og sorteringen for å utforske:

Viser tall for klassetrinn 5 til 7

Alvimhaugen barneskole
3 klasser
63 elever
21,0 elever per klasse
Borgen barneskole
6 klasser
139 elever
23,2 elever per klasse
Grålum barneskole
9 klasser
216 elever
24,0 elever per klasse
Hafslund barneskole
9 klasser
174 elever
19,3 elever per klasse
Hafslundsøy barneskole
6 klasser
123 elever
20,5 elever per klasse
Hannestad barneskole
7 klasser
138 elever
19,7 elever per klasse
Hornnes barneskole
7 klasser
149 elever
21,3 elever per klasse
Jelsnes barneskole
3 klasser
20 elever
6,7 elever per klasse
Kurland barneskole
10 klasser
214 elever
21,4 elever per klasse
Lande barneskole
9 klasser
187 elever
20,8 elever per klasse
Sandbakken barne- og ungdomsskole
6 klasser
144 elever
24,0 elever per klasse
Sandesundsveien barneskole
9 klasser
198 elever
22,0 elever per klasse
Tindlund barneskole
9 klasser
168 elever
18,7 elever per klasse
Varteig barne- og ungdomsskole
6 klasser
104 elever
17,3 elever per klasse

Forklaring

Skolene har bakgrunnsfarge etter type skole, slik at det er enklere å skille barneskoler fra ungdomsskoler. Fargene er som følger:

Småtrinnskole
(1.-4. trinn)
Barneskole
(1.-7. trinn)
Barne- og ungdomsskole
(1.-10. trinn)
Ungdomsskole
(8.-10. trinn)