Elevtall for skoler i Sarpsborg kommune

De kommunale barne- og ungdomsskolene i Sarpsborg kommune har over 300 klasser og rundt 6500 elever.
Her finner du en relativt oppdatert oversikt over antall klasser og elever per trinn og skole.
Bruk filterknappene og sorteringen for å utforske:

Viser tall for klassetrinn 5 til 7

Alvimhaugen barneskole
3 klasser
61 elever
20,3 elever per klasse
Borgen barneskole
6 klasser
137 elever
22,8 elever per klasse
Grålum barneskole
9 klasser
237 elever
26,3 elever per klasse
Hafslund barneskole
9 klasser
183 elever
20,3 elever per klasse
Hafslundsøy barneskole
5 klasser
107 elever
21,4 elever per klasse
Hannestad barneskole
3 klasser
135 elever
45,0 elever per klasse
Hornnes barneskole
7 klasser
154 elever
22,0 elever per klasse
Jelsnes barneskole
3 klasser
28 elever
9,3 elever per klasse
Kurland barneskole
9 klasser
201 elever
22,3 elever per klasse
Lande barneskole
9 klasser
188 elever
20,9 elever per klasse
Sandbakken barne- og ungdomsskole
6 klasser
150 elever
25,0 elever per klasse
Sandesundsveien barneskole
9 klasser
192 elever
21,3 elever per klasse
Tindlund barneskole
8 klasser
172 elever
21,5 elever per klasse
Varteig barne- og ungdomsskole
6 klasser
101 elever
16,8 elever per klasse

Forklaring

Skolene har bakgrunnsfarge etter type skole, slik at det er enklere å skille barneskoler fra ungdomsskoler. Fargene er som følger:

Småtrinnskole
(1.-4. trinn)
Barneskole
(1.-7. trinn)
Barne- og ungdomsskole
(1.-10. trinn)
Ungdomsskole
(8.-10. trinn)