Elevtall for skoler i Sarpsborg kommune

De kommunale barne- og ungdomsskolene i Sarpsborg kommune har over 300 klasser og rundt 6500 elever.
Her finner du en relativt oppdatert oversikt over antall klasser og elever per trinn og skole.
Bruk filterknappene og sorteringen for å utforske:

Viser tall for klassetrinn 10

Grålum ungdomsskole
4 klasser
121 elever
30,2 elever per klasse
Hafslund ungdomsskole
5 klasser
122 elever
24,4 elever per klasse
Kruseløkka ungdomsskole
8 klasser
198 elever
24,8 elever per klasse
Sandbakken barne- og ungdomsskole
5 klasser
98 elever
19,6 elever per klasse
Tindlund ungdomsskole
4 klasser
104 elever
26,0 elever per klasse
Varteig barne- og ungdomsskole
3 klasser
71 elever
23,7 elever per klasse

Forklaring

Skolene har bakgrunnsfarge etter type skole, slik at det er enklere å skille barneskoler fra ungdomsskoler. Fargene er som følger:

Småtrinnskole
(1.-4. trinn)
Barneskole
(1.-7. trinn)
Barne- og ungdomsskole
(1.-10. trinn)
Ungdomsskole
(8.-10. trinn)