Elevtall for skoler i Sarpsborg kommune

De kommunale barne- og ungdomsskolene i Sarpsborg kommune har over 300 klasser og rundt 6500 elever.
Her finner du en relativt oppdatert oversikt over antall klasser og elever per trinn og skole.
Bruk filterknappene og sorteringen for å utforske:

Viser tall for klassetrinn 3

Alvimhaugen barneskole
1 klasser
22 elever
22,0 elever per klasse
Borgen barneskole
2 klasser
46 elever
23,0 elever per klasse
Grålum barneskole
3 klasser
71 elever
23,7 elever per klasse
Hafslund barneskole
3 klasser
53 elever
17,7 elever per klasse
Hafslundsøy barneskole
1 klasser
36 elever
36,0 elever per klasse
Hannestad barneskole
1 klasser
42 elever
42,0 elever per klasse
Hornnes barneskole
1 klasser
28 elever
28,0 elever per klasse
Jelsnes barneskole
1 klasser
11 elever
11,0 elever per klasse
Kurland barneskole
3 klasser
53 elever
17,7 elever per klasse
Lande barneskole
3 klasser
55 elever
18,3 elever per klasse
Navestad barneskole
1 klasser
12 elever
12,0 elever per klasse
Sandbakken barne- og ungdomsskole
2 klasser
50 elever
25,0 elever per klasse
Sandesundsveien barneskole
3 klasser
65 elever
21,7 elever per klasse
Ullerøy barneskole
1 klasser
13 elever
13,0 elever per klasse
Varteig barne- og ungdomsskole
2 klasser
30 elever
15,0 elever per klasse

Forklaring

Skolene har bakgrunnsfarge etter type skole, slik at det er enklere å skille barneskoler fra ungdomsskoler. Fargene er som følger:

Småtrinnskole
(1.-4. trinn)
Barneskole
(1.-7. trinn)
Barne- og ungdomsskole
(1.-10. trinn)
Ungdomsskole
(8.-10. trinn)