Elevtall for skoler i Sarpsborg kommune

De kommunale barne- og ungdomsskolene i Sarpsborg kommune har over 300 klasser og rundt 6500 elever.
Her finner du en relativt oppdatert oversikt over antall klasser og elever per trinn og skole.
Bruk filterknappene og sorteringen for å utforske:

Viser tall for klassetrinn 6

Alvimhaugen barneskole
1 klasser
26 elever
26,0 elever per klasse
Borgen barneskole
2 klasser
44 elever
22,0 elever per klasse
Grålum barneskole
3 klasser
75 elever
25,0 elever per klasse
Hafslund barneskole
3 klasser
65 elever
21,7 elever per klasse
Hafslundsøy barneskole
2 klasser
42 elever
21,0 elever per klasse
Hannestad barneskole
1 klasser
43 elever
43,0 elever per klasse
Hornnes barneskole
3 klasser
57 elever
19,0 elever per klasse
Jelsnes barneskole
1 klasser
10 elever
10,0 elever per klasse
Kurland barneskole
3 klasser
65 elever
21,7 elever per klasse
Lande barneskole
3 klasser
67 elever
22,3 elever per klasse
Sandbakken barne- og ungdomsskole
2 klasser
54 elever
27,0 elever per klasse
Sandesundsveien barneskole
3 klasser
70 elever
23,3 elever per klasse
Tindlund barneskole
2 klasser
51 elever
25,5 elever per klasse
Varteig barne- og ungdomsskole
2 klasser
34 elever
17,0 elever per klasse

Forklaring

Skolene har bakgrunnsfarge etter type skole, slik at det er enklere å skille barneskoler fra ungdomsskoler. Fargene er som følger:

Småtrinnskole
(1.-4. trinn)
Barneskole
(1.-7. trinn)
Barne- og ungdomsskole
(1.-10. trinn)
Ungdomsskole
(8.-10. trinn)