Elevtall for skoler i Sarpsborg kommune

De kommunale barne- og ungdomsskolene i Sarpsborg kommune har over 300 klasser og rundt 6500 elever.
Her finner du en relativt oppdatert oversikt over antall klasser og elever per trinn og skole.
Bruk filterknappene og sorteringen for å utforske:

Viser tall for klassetrinn 6

Alvimhaugen barneskole
1 klasser
15 elever
15,0 elever per klasse
Borgen barneskole
2 klasser
52 elever
26,0 elever per klasse
Grålum barneskole
3 klasser
81 elever
27,0 elever per klasse
Hafslund barneskole
3 klasser
56 elever
18,7 elever per klasse
Hafslundsøy barneskole
2 klasser
36 elever
18,0 elever per klasse
Hannestad barneskole
2 klasser
52 elever
26,0 elever per klasse
Hornnes barneskole
2 klasser
51 elever
25,5 elever per klasse
Jelsnes barneskole
1 klasser
6 elever
6,0 elever per klasse
Kurland barneskole
3 klasser
66 elever
22,0 elever per klasse
Lande barneskole
3 klasser
58 elever
19,3 elever per klasse
Sandbakken barne- og ungdomsskole
2 klasser
52 elever
26,0 elever per klasse
Sandesundsveien barneskole
3 klasser
61 elever
20,3 elever per klasse
Tindlund barneskole
3 klasser
58 elever
19,3 elever per klasse
Varteig barne- og ungdomsskole
2 klasser
33 elever
16,5 elever per klasse

Forklaring

Skolene har bakgrunnsfarge etter type skole, slik at det er enklere å skille barneskoler fra ungdomsskoler. Fargene er som følger:

Småtrinnskole
(1.-4. trinn)
Barneskole
(1.-7. trinn)
Barne- og ungdomsskole
(1.-10. trinn)
Ungdomsskole
(8.-10. trinn)