Elevtall for skoler i Sarpsborg kommune

De kommunale barne- og ungdomsskolene i Sarpsborg kommune har over 300 klasser og rundt 6500 elever.
Her finner du en relativt oppdatert oversikt over antall klasser og elever per trinn og skole.
Bruk filterknappene og sorteringen for å utforske:

Viser tall for klassetrinn 5

Alvimhaugen barneskole
1 klasser
21 elever
21,0 elever per klasse
Borgen barneskole
2 klasser
41 elever
20,5 elever per klasse
Grålum barneskole
3 klasser
79 elever
26,3 elever per klasse
Hafslund barneskole
3 klasser
60 elever
20,0 elever per klasse
Hafslundsøy barneskole
1 klasser
30 elever
30,0 elever per klasse
Hannestad barneskole
1 klasser
38 elever
38,0 elever per klasse
Hornnes barneskole
2 klasser
46 elever
23,0 elever per klasse
Jelsnes barneskole
1 klasser
12 elever
12,0 elever per klasse
Kurland barneskole
3 klasser
70 elever
23,3 elever per klasse
Lande barneskole
3 klasser
61 elever
20,3 elever per klasse
Sandbakken barne- og ungdomsskole
2 klasser
45 elever
22,5 elever per klasse
Sandesundsveien barneskole
3 klasser
54 elever
18,0 elever per klasse
Tindlund barneskole
3 klasser
62 elever
20,7 elever per klasse
Varteig barne- og ungdomsskole
2 klasser
36 elever
18,0 elever per klasse

Forklaring

Skolene har bakgrunnsfarge etter type skole, slik at det er enklere å skille barneskoler fra ungdomsskoler. Fargene er som følger:

Småtrinnskole
(1.-4. trinn)
Barneskole
(1.-7. trinn)
Barne- og ungdomsskole
(1.-10. trinn)
Ungdomsskole
(8.-10. trinn)