Elevtall for skoler i Sarpsborg kommune

De kommunale barne- og ungdomsskolene i Sarpsborg kommune har over 300 klasser og rundt 6500 elever.
Her finner du en relativt oppdatert oversikt over antall klasser og elever per trinn og skole.
Bruk filterknappene og sorteringen for å utforske:

Viser tall for klassetrinn 5

Alvimhaugen barneskole
1 klasser
20 elever
20,0 elever per klasse
Borgen barneskole
2 klasser
42 elever
21,0 elever per klasse
Grålum barneskole
3 klasser
77 elever
25,7 elever per klasse
Hafslund barneskole
3 klasser
59 elever
19,7 elever per klasse
Hafslundsøy barneskole
1 klasser
29 elever
29,0 elever per klasse
Hannestad barneskole
1 klasser
37 elever
37,0 elever per klasse
Hornnes barneskole
2 klasser
44 elever
22,0 elever per klasse
Jelsnes barneskole
1 klasser
12 elever
12,0 elever per klasse
Kurland barneskole
3 klasser
69 elever
23,0 elever per klasse
Lande barneskole
3 klasser
62 elever
20,7 elever per klasse
Sandbakken barne- og ungdomsskole
2 klasser
46 elever
23,0 elever per klasse
Sandesundsveien barneskole
3 klasser
54 elever
18,0 elever per klasse
Varteig barne- og ungdomsskole
2 klasser
35 elever
17,5 elever per klasse

Forklaring

Skolene har bakgrunnsfarge etter type skole, slik at det er enklere å skille barneskoler fra ungdomsskoler. Fargene er som følger:

Småtrinnskole
(1.-4. trinn)
Barneskole
(1.-7. trinn)
Barne- og ungdomsskole
(1.-10. trinn)
Ungdomsskole
(8.-10. trinn)