Elevtall for skoler i Sarpsborg kommune

De kommunale barne- og ungdomsskolene i Sarpsborg kommune har over 300 klasser og rundt 6500 elever.
Her finner du en relativt oppdatert oversikt over antall klasser og elever per trinn og skole.
Bruk filterknappene og sorteringen for å utforske:

Viser tall for klassetrinn 4

Alvimhaugen barneskole
1 klasser
18 elever
18,0 elever per klasse
Borgen barneskole
2 klasser
49 elever
24,5 elever per klasse
Grålum barneskole
3 klasser
62 elever
20,7 elever per klasse
Hafslund barneskole
2 klasser
48 elever
24,0 elever per klasse
Hafslundsøy barneskole
1 klasser
25 elever
25,0 elever per klasse
Hannestad barneskole
1 klasser
34 elever
34,0 elever per klasse
Hornnes barneskole
3 klasser
39 elever
13,0 elever per klasse
Jelsnes barneskole
1 klasser
6 elever
6,0 elever per klasse
Kurland barneskole
3 klasser
72 elever
24,0 elever per klasse
Lande barneskole
3 klasser
59 elever
19,7 elever per klasse
Navestad barneskole
1 klasser
15 elever
15,0 elever per klasse
Sandbakken barne- og ungdomsskole
3 klasser
56 elever
18,7 elever per klasse
Sandesundsveien barneskole
3 klasser
54 elever
18,0 elever per klasse
Tindlund barneskole
3 klasser
55 elever
18,3 elever per klasse
Ullerøy barneskole
1 klasser
12 elever
12,0 elever per klasse
Varteig barne- og ungdomsskole
2 klasser
28 elever
14,0 elever per klasse

Forklaring

Skolene har bakgrunnsfarge etter type skole, slik at det er enklere å skille barneskoler fra ungdomsskoler. Fargene er som følger:

Småtrinnskole
(1.-4. trinn)
Barneskole
(1.-7. trinn)
Barne- og ungdomsskole
(1.-10. trinn)
Ungdomsskole
(8.-10. trinn)