Elevtall for skoler i Sarpsborg kommune

De kommunale barne- og ungdomsskolene i Sarpsborg kommune har over 300 klasser og rundt 6500 elever.
Her finner du en relativt oppdatert oversikt over antall klasser og elever per trinn og skole.
Bruk filterknappene og sorteringen for å utforske:

Viser tall for klassetrinn 4

Alvimhaugen barneskole
1 klasser
16 elever
16,0 elever per klasse
Borgen barneskole
2 klasser
48 elever
24,0 elever per klasse
Grålum barneskole
3 klasser
60 elever
20,0 elever per klasse
Hafslund barneskole
2 klasser
51 elever
25,5 elever per klasse
Hafslundsøy barneskole
1 klasser
23 elever
23,0 elever per klasse
Hannestad barneskole
1 klasser
34 elever
34,0 elever per klasse
Hornnes barneskole
3 klasser
38 elever
12,7 elever per klasse
Jelsnes barneskole
1 klasser
6 elever
6,0 elever per klasse
Kurland barneskole
3 klasser
72 elever
24,0 elever per klasse
Lande barneskole
3 klasser
67 elever
22,3 elever per klasse
Navestad barneskole
1 klasser
14 elever
14,0 elever per klasse
Sandbakken barne- og ungdomsskole
3 klasser
55 elever
18,3 elever per klasse
Sandesundsveien barneskole
3 klasser
57 elever
19,0 elever per klasse
Tindlund barneskole
3 klasser
56 elever
18,7 elever per klasse
Ullerøy barneskole
1 klasser
12 elever
12,0 elever per klasse
Varteig barne- og ungdomsskole
2 klasser
27 elever
13,5 elever per klasse

Forklaring

Skolene har bakgrunnsfarge etter type skole, slik at det er enklere å skille barneskoler fra ungdomsskoler. Fargene er som følger:

Småtrinnskole
(1.-4. trinn)
Barneskole
(1.-7. trinn)
Barne- og ungdomsskole
(1.-10. trinn)
Ungdomsskole
(8.-10. trinn)