Elevtall for skoler i Sarpsborg kommune

De kommunale barne- og ungdomsskolene i Sarpsborg kommune har over 300 klasser og rundt 6500 elever.
Her finner du en relativt oppdatert oversikt over antall klasser og elever per trinn og skole.
Bruk filterknappene og sorteringen for å utforske:

Viser tall for klassetrinn 2

Alvimhaugen barneskole
1 klasser
19 elever
19,0 elever per klasse
Borgen barneskole
2 klasser
51 elever
25,5 elever per klasse
Grålum barneskole
3 klasser
65 elever
21,7 elever per klasse
Hafslund barneskole
2 klasser
49 elever
24,5 elever per klasse
Hafslundsøy barneskole
1 klasser
30 elever
30,0 elever per klasse
Hannestad barneskole
1 klasser
40 elever
40,0 elever per klasse
Hornnes barneskole
2 klasser
43 elever
21,5 elever per klasse
Jelsnes barneskole
1 klasser
2 elever
2,0 elever per klasse
Kurland barneskole
4 klasser
69 elever
17,2 elever per klasse
Lande barneskole
3 klasser
56 elever
18,7 elever per klasse
Navestad barneskole
1 klasser
15 elever
15,0 elever per klasse
Sandbakken barne- og ungdomsskole
1 klasser
48 elever
48,0 elever per klasse
Sandesundsveien barneskole
3 klasser
57 elever
19,0 elever per klasse
Ullerøy barneskole
1 klasser
8 elever
8,0 elever per klasse
Varteig barne- og ungdomsskole
1 klasser
26 elever
26,0 elever per klasse

Forklaring

Skolene har bakgrunnsfarge etter type skole, slik at det er enklere å skille barneskoler fra ungdomsskoler. Fargene er som følger:

Småtrinnskole
(1.-4. trinn)
Barneskole
(1.-7. trinn)
Barne- og ungdomsskole
(1.-10. trinn)
Ungdomsskole
(8.-10. trinn)