Elevtall for skoler i Sarpsborg kommune

De kommunale barne- og ungdomsskolene i Sarpsborg kommune har over 300 klasser og rundt 6500 elever.
Her finner du en relativt oppdatert oversikt over antall klasser og elever per trinn og skole.
Bruk filterknappene og sorteringen for å utforske:

Viser tall for klassetrinn 1 til 4

Alvimhaugen barneskole
4 klasser
76 elever
19,0 elever per klasse
Borgen barneskole
6 klasser
149 elever
24,8 elever per klasse
Grålum barneskole
12 klasser
257 elever
21,4 elever per klasse
Hafslund barneskole
9 klasser
192 elever
21,3 elever per klasse
Hafslundsøy barneskole
4 klasser
118 elever
29,5 elever per klasse
Hannestad barneskole
4 klasser
168 elever
42,0 elever per klasse
Hornnes barneskole
7 klasser
141 elever
20,1 elever per klasse
Jelsnes barneskole
4 klasser
25 elever
6,2 elever per klasse
Kurland barneskole
13 klasser
244 elever
18,8 elever per klasse
Lande barneskole
13 klasser
251 elever
19,3 elever per klasse
Navestad barneskole
4 klasser
52 elever
13,0 elever per klasse
Sandbakken barne- og ungdomsskole
8 klasser
195 elever
24,4 elever per klasse
Sandesundsveien barneskole
12 klasser
236 elever
19,7 elever per klasse
Tindlund barneskole
12 klasser
211 elever
17,6 elever per klasse
Ullerøy barneskole
4 klasser
44 elever
11,0 elever per klasse
Varteig barne- og ungdomsskole
7 klasser
117 elever
16,7 elever per klasse

Forklaring

Skolene har bakgrunnsfarge etter type skole, slik at det er enklere å skille barneskoler fra ungdomsskoler. Fargene er som følger:

Småtrinnskole
(1.-4. trinn)
Barneskole
(1.-7. trinn)
Barne- og ungdomsskole
(1.-10. trinn)
Ungdomsskole
(8.-10. trinn)