Elevtall for skoler i Sarpsborg kommune

De kommunale barne- og ungdomsskolene i Sarpsborg kommune har over 300 klasser og rundt 6500 elever.
Her finner du en relativt oppdatert oversikt over antall klasser og elever per trinn og skole.
Bruk filterknappene og sorteringen for å utforske:

Viser tall for klassetrinn 1

Alvimhaugen barneskole
1 klasser
19 elever
19,0 elever per klasse
Grålum barneskole
3 klasser
62 elever
20,7 elever per klasse
Hafslund barneskole
2 klasser
39 elever
19,5 elever per klasse
Hafslundsøy barneskole
1 klasser
24 elever
24,0 elever per klasse
Hannestad barneskole
1 klasser
53 elever
53,0 elever per klasse
Hornnes barneskole
1 klasser
33 elever
33,0 elever per klasse
Jelsnes barneskole
1 klasser
5 elever
5,0 elever per klasse
Kurland barneskole
3 klasser
54 elever
18,0 elever per klasse
Lande barneskole
4 klasser
70 elever
17,5 elever per klasse
Navestad barneskole
1 klasser
11 elever
11,0 elever per klasse
Sandbakken barne- og ungdomsskole
2 klasser
42 elever
21,0 elever per klasse
Sandesundsveien barneskole
3 klasser
59 elever
19,7 elever per klasse
Tindlund barneskole
3 klasser
56 elever
18,7 elever per klasse
Ullerøy barneskole
1 klasser
10 elever
10,0 elever per klasse
Varteig barne- og ungdomsskole
2 klasser
31 elever
15,5 elever per klasse

Forklaring

Skolene har bakgrunnsfarge etter type skole, slik at det er enklere å skille barneskoler fra ungdomsskoler. Fargene er som følger:

Småtrinnskole
(1.-4. trinn)
Barneskole
(1.-7. trinn)
Barne- og ungdomsskole
(1.-10. trinn)
Ungdomsskole
(8.-10. trinn)