Elevtall for skoler i Sarpsborg kommune

De kommunale barne- og ungdomsskolene i Sarpsborg kommune har over 300 klasser og rundt 6500 elever.
Her finner du en relativt oppdatert oversikt over antall klasser og elever per trinn og skole.
Bruk filterknappene og sorteringen for å utforske:

Viser tall for klassetrinn 8 til 10

Grålum ungdomsskole
14 klasser
374 elever
26,7 elever per klasse
Hafslund ungdomsskole
15 klasser
375 elever
25,0 elever per klasse
Kruseløkka ungdomsskole
24 klasser
598 elever
24,9 elever per klasse
Sandbakken barne- og ungdomsskole
12 klasser
270 elever
22,5 elever per klasse
Tindlund ungdomsskole
15 klasser
349 elever
23,3 elever per klasse
Varteig barne- og ungdomsskole
10 klasser
240 elever
24,0 elever per klasse

Forklaring

Skolene har bakgrunnsfarge etter type skole, slik at det er enklere å skille barneskoler fra ungdomsskoler. Fargene er som følger:

Småtrinnskole
(1.-4. trinn)
Barneskole
(1.-7. trinn)
Barne- og ungdomsskole
(1.-10. trinn)
Ungdomsskole
(8.-10. trinn)