Elevtall for skoler i Sarpsborg kommune

De kommunale barne- og ungdomsskolene i Sarpsborg kommune har over 300 klasser og rundt 6500 elever.
Her finner du en relativt oppdatert oversikt over antall klasser og elever per trinn og skole.
Bruk filterknappene og sorteringen for å utforske:

Viser tall for klassetrinn 8 til 10

Grålum ungdomsskole
14 klasser
380 elever
27,1 elever per klasse
Hafslund ungdomsskole
14 klasser
349 elever
24,9 elever per klasse
Kruseløkka ungdomsskole
24 klasser
594 elever
24,8 elever per klasse
Sandbakken barne- og ungdomsskole
13 klasser
284 elever
21,8 elever per klasse
Tindlund ungdomsskole
14 klasser
331 elever
23,6 elever per klasse
Varteig barne- og ungdomsskole
10 klasser
244 elever
24,4 elever per klasse

Forklaring

Skolene har bakgrunnsfarge etter type skole, slik at det er enklere å skille barneskoler fra ungdomsskoler. Fargene er som følger:

Småtrinnskole
(1.-4. trinn)
Barneskole
(1.-7. trinn)
Barne- og ungdomsskole
(1.-10. trinn)
Ungdomsskole
(8.-10. trinn)