Elevtall for skoler i Sarpsborg kommune

De kommunale barne- og ungdomsskolene i Sarpsborg kommune har over 300 klasser og rundt 6500 elever.
Her finner du en relativt oppdatert oversikt over antall klasser og elever per trinn og skole.
Bruk filterknappene og sorteringen for å utforske:

Viser tall for klassetrinn 5 til 7

Alvimhaugen barneskole
3 klasser
61 elever
20,3 elever per klasse
Borgen barneskole
6 klasser
137 elever
22,8 elever per klasse
Grålum barneskole
9 klasser
235 elever
26,1 elever per klasse
Hafslund barneskole
9 klasser
184 elever
20,4 elever per klasse
Hafslundsøy barneskole
5 klasser
108 elever
21,6 elever per klasse
Hannestad barneskole
3 klasser
134 elever
44,7 elever per klasse
Hornnes barneskole
7 klasser
154 elever
22,0 elever per klasse
Jelsnes barneskole
3 klasser
28 elever
9,3 elever per klasse
Kurland barneskole
9 klasser
200 elever
22,2 elever per klasse
Lande barneskole
9 klasser
188 elever
20,9 elever per klasse
Sandbakken barne- og ungdomsskole
6 klasser
151 elever
25,2 elever per klasse
Sandesundsveien barneskole
9 klasser
191 elever
21,2 elever per klasse
Tindlund barneskole
8 klasser
172 elever
21,5 elever per klasse
Varteig barne- og ungdomsskole
6 klasser
101 elever
16,8 elever per klasse

Forklaring

Skolene har bakgrunnsfarge etter type skole, slik at det er enklere å skille barneskoler fra ungdomsskoler. Fargene er som følger:

Småtrinnskole
(1.-4. trinn)
Barneskole
(1.-7. trinn)
Barne- og ungdomsskole
(1.-10. trinn)
Ungdomsskole
(8.-10. trinn)