Elevtall for skoler i Sarpsborg kommune

De kommunale barne- og ungdomsskolene i Sarpsborg kommune har over 300 klasser og rundt 6500 elever.
Her finner du en relativt oppdatert oversikt over antall klasser og elever per trinn og skole.
Bruk filterknappene og sorteringen for å utforske:

Viser tall for klassetrinn 10

Grålum ungdomsskole
4 klasser
120 elever
30,0 elever per klasse
Hafslund ungdomsskole
5 klasser
123 elever
24,6 elever per klasse
Kruseløkka ungdomsskole
8 klasser
197 elever
24,6 elever per klasse
Sandbakken barne- og ungdomsskole
5 klasser
98 elever
19,6 elever per klasse
Tindlund ungdomsskole
4 klasser
100 elever
25,0 elever per klasse
Varteig barne- og ungdomsskole
3 klasser
73 elever
24,3 elever per klasse

Forklaring

Skolene har bakgrunnsfarge etter type skole, slik at det er enklere å skille barneskoler fra ungdomsskoler. Fargene er som følger:

Småtrinnskole
(1.-4. trinn)
Barneskole
(1.-7. trinn)
Barne- og ungdomsskole
(1.-10. trinn)
Ungdomsskole
(8.-10. trinn)