Elevtall for skoler i Sarpsborg kommune

De kommunale barne- og ungdomsskolene i Sarpsborg kommune har over 300 klasser og rundt 6500 elever.
Her finner du en relativt oppdatert oversikt over antall klasser og elever per trinn og skole.
Bruk filterknappene og sorteringen for å utforske:

Viser tall for klassetrinn 9

Grålum ungdomsskole
6 klasser
156 elever
26,0 elever per klasse
Hafslund ungdomsskole
5 klasser
131 elever
26,2 elever per klasse
Kruseløkka ungdomsskole
8 klasser
198 elever
24,8 elever per klasse
Sandbakken barne- og ungdomsskole
4 klasser
98 elever
24,5 elever per klasse
Tindlund ungdomsskole
6 klasser
132 elever
22,0 elever per klasse
Varteig barne- og ungdomsskole
4 klasser
94 elever
23,5 elever per klasse

Forklaring

Skolene har bakgrunnsfarge etter type skole, slik at det er enklere å skille barneskoler fra ungdomsskoler. Fargene er som følger:

Småtrinnskole
(1.-4. trinn)
Barneskole
(1.-7. trinn)
Barne- og ungdomsskole
(1.-10. trinn)
Ungdomsskole
(8.-10. trinn)