Elevtall for skoler i Sarpsborg kommune

De kommunale barne- og ungdomsskolene i Sarpsborg kommune har over 300 klasser og rundt 6500 elever.
Her finner du en relativt oppdatert oversikt over antall klasser og elever per trinn og skole.
Bruk filterknappene og sorteringen for å utforske:

Viser tall for klassetrinn 1 til 10

Alvimhaugen barneskole
7 klasser
137 elever
19,6 elever per klasse
Borgen barneskole
12 klasser
286 elever
23,8 elever per klasse
Grålum barneskole
21 klasser
492 elever
23,4 elever per klasse
Grålum ungdomsskole
14 klasser
380 elever
27,1 elever per klasse
Hafslund barneskole
18 klasser
376 elever
20,9 elever per klasse
Hafslund ungdomsskole
14 klasser
349 elever
24,9 elever per klasse
Hafslundsøy barneskole
9 klasser
226 elever
25,1 elever per klasse
Hannestad barneskole
7 klasser
302 elever
43,1 elever per klasse
Hornnes barneskole
14 klasser
295 elever
21,1 elever per klasse
Jelsnes barneskole
7 klasser
53 elever
7,6 elever per klasse
Kruseløkka ungdomsskole
24 klasser
594 elever
24,8 elever per klasse
Kurland barneskole
22 klasser
444 elever
20,2 elever per klasse
Lande barneskole
22 klasser
439 elever
20,0 elever per klasse
Navestad barneskole
4 klasser
52 elever
13,0 elever per klasse
Sandbakken barne- og ungdomsskole
27 klasser
630 elever
23,3 elever per klasse
Sandesundsveien barneskole
21 klasser
427 elever
20,3 elever per klasse
Tindlund barneskole
20 klasser
383 elever
19,2 elever per klasse
Tindlund ungdomsskole
14 klasser
331 elever
23,6 elever per klasse
Ullerøy barneskole
4 klasser
44 elever
11,0 elever per klasse
Varteig barne- og ungdomsskole
23 klasser
462 elever
20,1 elever per klasse

Forklaring

Skolene har bakgrunnsfarge etter type skole, slik at det er enklere å skille barneskoler fra ungdomsskoler. Fargene er som følger:

Småtrinnskole
(1.-4. trinn)
Barneskole
(1.-7. trinn)
Barne- og ungdomsskole
(1.-10. trinn)
Ungdomsskole
(8.-10. trinn)