Elevtall for skoler i Sarpsborg kommune

De kommunale barne- og ungdomsskolene i Sarpsborg kommune har over 300 klasser og rundt 6500 elever.
Her finner du en relativt oppdatert oversikt over antall klasser og elever per trinn og skole.
Bruk filterknappene og sorteringen for å utforske:

Viser tall for klassetrinn 1 til 10

Ullerøy barneskole
2 klasser
21 elever
10,5 elever per klasse
Navestad barneskole
4 klasser
51 elever
12,8 elever per klasse
Alvimhaugen barneskole
7 klasser
143 elever
20,4 elever per klasse
Jelsnes barneskole
7 klasser
49 elever
7,0 elever per klasse
Hafslundsøy barneskole
10 klasser
237 elever
23,7 elever per klasse
Borgen barneskole
12 klasser
275 elever
22,9 elever per klasse
Hannestad barneskole
12 klasser
292 elever
24,3 elever per klasse
Grålum ungdomsskole
14 klasser
374 elever
26,7 elever per klasse
Hafslund ungdomsskole
15 klasser
375 elever
25,0 elever per klasse
Tindlund ungdomsskole
15 klasser
349 elever
23,3 elever per klasse
Hafslund barneskole
17 klasser
369 elever
21,7 elever per klasse
Hornnes barneskole
17 klasser
313 elever
18,4 elever per klasse
Tindlund barneskole
19 klasser
390 elever
20,5 elever per klasse
Grålum barneskole
21 klasser
489 elever
23,3 elever per klasse
Lande barneskole
21 klasser
410 elever
19,5 elever per klasse
Sandesundsveien barneskole
21 klasser
432 elever
20,6 elever per klasse
Kurland barneskole
23 klasser
477 elever
20,7 elever per klasse
Varteig barne- og ungdomsskole
23 klasser
467 elever
20,3 elever per klasse
Kruseløkka ungdomsskole
24 klasser
598 elever
24,9 elever per klasse
Sandbakken barne- og ungdomsskole
29 klasser
610 elever
21,0 elever per klasse

Forklaring

Skolene har bakgrunnsfarge etter type skole, slik at det er enklere å skille barneskoler fra ungdomsskoler. Fargene er som følger:

Småtrinnskole
(1.-4. trinn)
Barneskole
(1.-7. trinn)
Barne- og ungdomsskole
(1.-10. trinn)
Ungdomsskole
(8.-10. trinn)