Elevtall for skoler i Sarpsborg kommune

De kommunale barne- og ungdomsskolene i Sarpsborg kommune har over 300 klasser og rundt 6500 elever.
Her finner du en relativt oppdatert oversikt over antall klasser og elever per trinn og skole.
Bruk filterknappene og sorteringen for å utforske:

Viser tall for klassetrinn 1 til 10

Jelsnes barneskole
7 klasser
54 elever
7,7 elever per klasse
Ullerøy barneskole
4 klasser
44 elever
11,0 elever per klasse
Navestad barneskole
4 klasser
53 elever
13,2 elever per klasse
Alvimhaugen barneskole
7 klasser
139 elever
19,9 elever per klasse
Lande barneskole
22 klasser
438 elever
19,9 elever per klasse
Sandesundsveien barneskole
22 klasser
441 elever
20,0 elever per klasse
Kurland barneskole
22 klasser
445 elever
20,2 elever per klasse
Varteig barne- og ungdomsskole
23 klasser
464 elever
20,2 elever per klasse
Tindlund barneskole
8 klasser
166 elever
20,8 elever per klasse
Hornnes barneskole
14 klasser
293 elever
20,9 elever per klasse
Hafslund barneskole
18 klasser
378 elever
21,0 elever per klasse
Sandbakken barne- og ungdomsskole
27 klasser
631 elever
23,4 elever per klasse
Borgen barneskole
12 klasser
282 elever
23,5 elever per klasse
Grålum barneskole
21 klasser
493 elever
23,5 elever per klasse
Tindlund ungdomsskole
14 klasser
332 elever
23,7 elever per klasse
Hafslundsøy barneskole
9 klasser
223 elever
24,8 elever per klasse
Kruseløkka ungdomsskole
24 klasser
597 elever
24,9 elever per klasse
Hafslund ungdomsskole
14 klasser
357 elever
25,5 elever per klasse
Grålum ungdomsskole
14 klasser
378 elever
27,0 elever per klasse
Hannestad barneskole
7 klasser
304 elever
43,4 elever per klasse

Forklaring

Skolene har bakgrunnsfarge etter type skole, slik at det er enklere å skille barneskoler fra ungdomsskoler. Fargene er som følger:

Småtrinnskole
(1.-4. trinn)
Barneskole
(1.-7. trinn)
Barne- og ungdomsskole
(1.-10. trinn)
Ungdomsskole
(8.-10. trinn)