Elevtall for skoler i Sarpsborg kommune

De kommunale barne- og ungdomsskolene i Sarpsborg kommune har over 300 klasser og rundt 6500 elever.
Her finner du en relativt oppdatert oversikt over antall klasser og elever per trinn og skole.
Bruk filterknappene og sorteringen for å utforske:

Viser tall for klassetrinn 1 til 10

Varteig barne- og ungdomsskole
23 klasser
463 elever
20,1 elever per klasse
Ullerøy barneskole
4 klasser
43 elever
10,8 elever per klasse
Tindlund ungdomsskole
14 klasser
331 elever
23,6 elever per klasse
Tindlund barneskole
20 klasser
385 elever
19,2 elever per klasse
Sandesundsveien barneskole
21 klasser
435 elever
20,7 elever per klasse
Sandbakken barne- og ungdomsskole
27 klasser
626 elever
23,2 elever per klasse
Navestad barneskole
4 klasser
51 elever
12,8 elever per klasse
Lande barneskole
22 klasser
439 elever
20,0 elever per klasse
Kurland barneskole
22 klasser
447 elever
20,3 elever per klasse
Kruseløkka ungdomsskole
24 klasser
596 elever
24,8 elever per klasse
Jelsnes barneskole
7 klasser
53 elever
7,6 elever per klasse
Hornnes barneskole
14 klasser
295 elever
21,1 elever per klasse
Hannestad barneskole
7 klasser
304 elever
43,4 elever per klasse
Hafslundsøy barneskole
9 klasser
222 elever
24,7 elever per klasse
Hafslund ungdomsskole
14 klasser
357 elever
25,5 elever per klasse
Hafslund barneskole
18 klasser
377 elever
20,9 elever per klasse
Grålum ungdomsskole
14 klasser
380 elever
27,1 elever per klasse
Grålum barneskole
21 klasser
495 elever
23,6 elever per klasse
Borgen barneskole
12 klasser
286 elever
23,8 elever per klasse
Alvimhaugen barneskole
7 klasser
136 elever
19,4 elever per klasse

Forklaring

Skolene har bakgrunnsfarge etter type skole, slik at det er enklere å skille barneskoler fra ungdomsskoler. Fargene er som følger:

Småtrinnskole
(1.-4. trinn)
Barneskole
(1.-7. trinn)
Barne- og ungdomsskole
(1.-10. trinn)
Ungdomsskole
(8.-10. trinn)