Elevtall for skoler i Sarpsborg kommune

De kommunale barne- og ungdomsskolene i Sarpsborg kommune har over 300 klasser og rundt 6500 elever.
Her finner du en relativt oppdatert oversikt over antall klasser og elever per trinn og skole.
Bruk filterknappene og sorteringen for å utforske:

Viser tall for klassetrinn 1 til 10

12
275
22,9
21
489
23,3
14
374
26,7
17
369
21,7
15
375
25,0
12
292
24,3
17
313
18,4
23
477
20,7
21
410
19,5
19
390
20,5
15
349
23,3
Total
313
6721
21,5

Forklaring

Skolene har bakgrunnsfarge etter type skole, slik at det er enklere å skille barneskoler fra ungdomsskoler. Fargene er som følger:

Småtrinnskole
(1.-4. trinn)
Barneskole
(1.-7. trinn)
Barne- og ungdomsskole
(1.-10. trinn)
Ungdomsskole
(8.-10. trinn)