Polen/Tyskland 2024 (9. trinn)

Polen/Tyskland 2024 (9. trinn)

En foreldredrevet kunnskapsreise for elever som nå går på 9. trinn ved Varteig skole - kull 2009.

Påmeldingsfrist for sikker plass var 1. MAI 2023, men påmeldingen er fortsatt åpen.

Det jobbes med å avklare hvor mange etter-påmeldte det er kapasitet til (det kommer an på hvor mange seter det blir i bussen som blir booket) - det betyr i praksis at alle påmeldinger etter 1. mai vil være med forbehold om ledig kapasitet, og du kan bli satt på venteliste.  

Tilknyttede klasser:

9 trinn / 9A
9 trinn / 9B
9 trinn / 9C
9 trinn / 9D

Du er ikke innlogget

For å se all informasjon må du logge inn med din registrerte epost-adresse

20.11.2023:

Informasjon om bindingstid for refusjon ved avbestilling

For å sikre best mulig RISIKOFRI avkastning på pengene som er betalt inn til turen er de nå satt på en fastrentekonto og i prinsippet bundet frem til 01.08.2024

Det er fortsatt mulig å melde seg av turen på eget initiativ frem til 01.04.2024 og få tilbake alt som er betalt inn - men selve tilbakebetalingen av det som er betalt inn skjer da omkring 01.08.2024.

Det samme vil være tilfelle dersom turen avlyses av andre årsaker - pengene er plassert risikofritt men blir låst til 01.08.2024 for å få best mulig rente.

Renteinntektene vil tilfalle gruppa/felleskassen og disponeres av komiteen. Påmeldinger

Her har du en liten oversikt over antall registrerte påmeldte:

Kategori Kvinner Menn Ikke oppgitt Totalt antall
Kunnskapsreise for elev 2024 21 18 12 51
Voksen medreisende 2024 10 3 2 15

Klasselista.no