Varteig barne- og ungdomsskole

Vis liste

Elevtall

Varteig barne- og ungdomsskole har totalt 467 elever, fordelt på 1. til 10. trinn

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU):

Rolle
Navn
Valginformasjon
Leder
Mona Irene Bøe
Valgt 19.09.2022 for 1 år
Tove M Asakskogen
Valgt 30.09.2021 for 2 år
Mette Gabestad
Valgt 19.09.2022 for 2 år
Siv-Helen Krosby Gunheim
Valgt 19.09.2022 for 1 år
Hilde Martha Langsbakken
Valgt 19.09.2022 for 2 år
Synne Løvås
Valgt 30.09.2021 for 2 år
Kristian Pinaas
Valgt 20.09.2022 for 2 år
Kristin Skjelin Drøbak Smerkerud
Valgt 20.09.2022 for 2 år

Klasselister og klassekontakter

Trinn
Totalt antall elever
Klasse/antall
Klassekontakt
Vara
26
1A 26
26
(Vises når du er innlogget)

33
2A 16
16
(Vises når du er innlogget)
2B 17
17
(Vises når du er innlogget)

29
3A 15
15
(Vises når du er innlogget)
3B 14
14
(Vises når du er innlogget)

35
4A 16
16
(Vises når du er innlogget)
4B 19
19
(Vises når du er innlogget)

33
5A 15
15
(Vises når du er innlogget)
5B 18
18
(Vises når du er innlogget)

33
6A 16
16
(Vises når du er innlogget)
6B 17
17
(Vises når du er innlogget)

38
7A 20
20
(Vises når du er innlogget)
7B 18
18
(Vises når du er innlogget)

96
8A 24
24
(Vises når du er innlogget)
8B 24
24
(Vises når du er innlogget)
8C 22
22
(Vises når du er innlogget)
8D 26
26
(Vises når du er innlogget)

72
9A 25
25
(Vises når du er innlogget)
9B 22
22
(Vises når du er innlogget)
9C 25
25

72
10A 22
22
(Vises når du er innlogget)
10B 24
24
(Vises når du er innlogget)
10C 26
26
(Vises når du er innlogget)

Elevantall i hver skoleklasse i Sarpsborg kommune

Her finner du en oversikt over antall elever per klasse i kommunens skoler. Du kan filtrere på klassetrinn og sortere på blant annet gjennomsnittlig antall elever per klasse. Det advares om relativ høy nerdefaktor