Personvernerklæring for faupedia.no og klasselista.no

1. Behandlingsansvarlig

Pinaas-gruppen AS v/Kristian Pinaas er på vegne av faupedia.no og klasselista.no behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.

2. Personopplysninger som lagres

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder/brukere:
navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, passord for min side. informasjon om skole og klassetilhørighet.
Vi lagrer i tillegg bruks- og kjøpshistorikk og adferdsmønster på vår nettside, dvs. opplysninger om hvordan den enkelte kunde navigerer på siden.

3. Formål med behandlingen

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg og tilby en best mulig tjeneste. I tillegg brukes opplysningene av FAU, klassekontakter og foreldrekontakter. Vi lagrer i tillegg kjøpshistorikk og adferdsmønster på vår nettside, dvs. opplysninger om hvordan den enkelte kunde navigerer på siden.

4. Grunnlaget for behandlingen

Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse benyttes for å oppfylle kjøpsavtalen. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b). Elevlister eller klasselister er offentlege dokument, og er dermed omfatta av hovudregelen om innsynsrett etter offentleglova.

5. Innhenting av personopplysninger

Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt på våre nettsider.Vi bruker informasjonskapsler/cookies på våre nettsider for å gi deg som besøker siden best kundeopplevelse og service. Lov om elektronisk kommunikasjon krever at vi informerer våre besøkende om bruk av informasjonskapsler (cookies).  Informasjon i klasselister hentes også fra offentlige registre. 

6. Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Vi vil som hovedregel ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.
For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtalen utleveres nødvendige opplysninger til våre samarbeidspartnere.
FAU, klassekontakter og andre aktører i skolehverdagen har også tilgang til klasselistene.

7. Sletting av personopplysninger

Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil 5 år, i henhold til lovens krav.
Elever kan som hovedregel ikke slettes fra klasselister, da dette er offentlige dokumenter. 

8. Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger. Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.. Elevlister eller klasselister er offentlege dokument, og er dermed omfatta av hovudregelen om innsynsrett etter offentleglova.

9. Personvernombud

Vi har et personvernombud, Kristian Pinaas, som påser at personopplysningslovens regler om behandling av personopplysninger blir fulgt.

10. Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger.

11. Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresser:
admin@klasselista.no

Pinaas-gruppen AS
Verketveien 27 A
1730 ISE